Järjestä

Miksi järjestää Touhulentis-tapahtuma?

Touhulentis on valmis konsepti Lentopalloliiton jäsenseuroille. Seura saa uuden ja kiinnostavan tuotteen oman seuratoimintansa kehittämiseen, uusia harrastajia sekä parhaimmillaan ohjaajia pienten lasten vanhemmista. Touhulentis-tapahtuman paikallista markkinointia varten seura saa valmiit markkinointimateriaalit. Kasvatetaan yhdessä hienoa lajiyhteisöämme!

Touhulentis-tapahtuman hakeminen

Tapahtumaa voivat hakea Lentopalloliitto ry:n jäsenseura. Hakeminen tapahtuu kohdasta "Ohjeet ja hakulomake". Kevään 2019 Touhulentis-tapahtumia tulee hakea viimeistään 15.11.2018. Tutustu Touhulentiksen sisältöön ja hae tapahtuman järjestäjäksi. Jos seurasi ei vielä ole Lentopalloliiton jäsenseura, täällä voit täyttää jäsenseurahakemuksen tästä

Tapahtuman myöntäminen

Lentopalloliiton aluepäälliköt suunnittelevat Touhulentis-tapahtumat oman alueensa tapahtumakalenteriin. Tavoitteena on saada mahdollisimman monelle paikkakunnalle Touhulentis-tapahtumia kevään 2019 aikana. Kalenteria tehdessä otetaan huomioon myös nuorimpien junioreiden sarja-aikataulu.

Mitä tulee ottaa huomioon?

Ensimmäiseksi tulee kartoittaa tila ja henkilöresurssit, jotta tapahtuman saa järkevästi vietyä läpi. Tilojen lisäksi kannattaa tutustua myös välinelistauksiin ja selvittää, mitkä välineet ovat saatavilla. Tarkoituksena on, että temppurataosuudessa on mahdollisimman paljon erilaisia pisteitä, joiden pohjana on taitomerkkikansiosta tutut harjoitteet. Väline- ja varustelistaus luettavissa materiaalit osuudessa.

Tapahtumien ajankohta ja sijainti

Touhulentis-tapahtumia järjestetään jokaisella alueella kauden aikana vähintään neljä:

  • Tammikuussa
  • Helmikuussa
  • Maaliskuussa
  • Huhtikuussa

Isommilla alueilla Touhulentis-tapahtumien järjestelyoikeudet jaetaan maakunnallisesti tai pienalueellisesti. Kaikki tapahtumat ovat saman viikonlopun aikana, joten osallistujien on luontevinta mennä maantieteellisesti lähimpään tapahtumaan.

Tapahtuman järjestäminen on seuran eri ikäryhmien ja heidän taustajoukkojen yhteinen voimain ponnistus.

Koska kohderyhmänä on useampi ikäryhmä (pallokoulut, Lentis-Liikkarit, ja F-juniorit), löytyy ikäluokkien taustoista taatusti riittävästi apulaisia tapahtuman läpiviemiseksi. Alla olevassa kuvassa on havainnollistettu, miten Touhulentis-tapahtuman eri toiminta- ja pelipisteet sijoittuvat saliin, jonne saa kolme lentopalloverkkoa.

 

Tapahtuman aikataulutus

Tapahtuman aikataulutukseen vaikuttaa suurelta osin käytettävissä oleva saliaika, salin koko ja sinne asennettavien lentopalloverkkojen määrä. Siksi annamme useampia esimerkkejä aikatauluttaa tapahtuma.

Yhden kentän sali

Sali, jonne saa vain yhden lentopalloverkon, on yhtä lailla toimiva tila Touhulentis-tapahtuman järjestämiselle kuin isompikin halli, mutta tapahtumaan otettavien osallistujien määrä ei voi nousta kovin suureksi tilan ahtauden vuoksi. Jokaisella tulee olla tilaa touhuta. Maksimi osallistujamäärä tämän kokoiseen saliin on 30 lasta. Tällöin kaikkien on vielä turvallista touhuta ja liikkua, eikä jonottamista ja odottamista synny liikaa.

Tässä esimerkissä tapahtuma aloitetaan 30 min mittaisella temppuradalla. Sen jälkeen temppurata siivotaan pois, ja kentälle asennetaan lentopalloverkko. Verkko jaetaan kahteen osaan esim. verkkoantenneilla. Toisella puolikkaalla pallotellaan ilmapallopallottelua ja toisella puolella kopinkeräyspeliä. 15 min kuluttua vihelletään vaihtomerkki, jolloin lapset saavat halutessaan vaihtaa toiselle tehtäväpisteelle, jonka kesto on myös 15 min. Tämän jälkeen ilmapallot kerätään pois, ja pienimmät osallistujat saavat lähteä kotiin, jos väsy on ruvennut jo painamaan. Nyt verkolla alkaa 2 x 15 minuutin mittaiset sessiot kopinkeräyspeliä ja 1 vs 1 jonopeliä. Viimeinen tunti käytetään 2 vs 2 paripelin pelaamiseen.

Kahden kentän sali

Sali, jonne saa kaksi lentopalloverkkoa, mahdollistaa ottamaan tapahtumaan 60 lasta. Tällöin toimintapaikoille ei ehdi syntymään liiaksi ruuhkaa, ja kaikille löytyy mielekästä tekemistä. Tässä esimerkissä tapahtuma aloitetaan 30 min mittaisella Temppuradalla. Temppurata kannattaa toteuttaa toimintapisteratana. Jos toimintapisteitä saa rakennettua 6, tulee jokaiselle toimintapisteelle kerrallaan 10 lasta. Pienryhmän kannattaa muodostaa lasten iän mukaan jos mahdollista. Tämä lisää turvallisuutta, kun haastavimpia tehtäviä voidaan helpottaa pienten ryhmälle.

Temppuradan jälkeen kentälle 1 laitetaan poikittain 2 tai 3 sulkapalloverkkoa, ja kentälle 2 lentopalloverkko, missä voidaan pelata kahta 2 vs 2 peliä yhtä aikaa. Tämän jälkeen lapset jakaantuvat ensimmäisille pelipisteille. Pelipisteiden vastaavat voivat vähän avustaa lapsia pisteen valinnassa, jottei jollekin paikalle tule liiaksi ruuhkaa, ja joku toinen jäisi ilman pelaajia. Kaikki pelipisteet saadaan käyntiin samaan aikaisesti, ja ensimmäinen vaihtomerkki vihelletään 15 minuutin jälkeen. Lapset saavat tämän jälkeen jatkaa samalla pelipisteellä, tai vaihtaa seuraavalle haluamalleen pisteelle. Toisen vaihtovihellyksen jälkeen on vielä mahdollisuus vaihtaa paikkaa. Tämän jälkeen sulkapalloverkot kerätään pois, ja niiden tilalle laitetaan toinen lentopalloverkko. Pienimmät Touhulentis-vieraat varmaan ovat jo valmiita lähtemään kotiin, joten vuorossa on kovat loppupelit. Kentällä 1 pelataan 1vs1 jonopelejä, joita mahtuu samalle verkolle helposti kolmekin. Kentällä kaksi jatketaan 2 vs 2 paripelejä.

Kolmen kentän sali

Kolmen kentän sali mahdollistaa monta erilaista tapahtumavaihtoehtoa. Esittelemme tässä kaksi vaihtoehtoa. Myös tässä ensimmäisessä esimerkissä tapahtuma aloitetaan yhteisellä temppuradalla. Sen jälkeen lapset hakeutuvat joko ilmapallolentiksen, kopinkeräyspelin tai 1 vs 1 jonopelin pelipisteelle, joissa touhutaan kolme 15 min mittaista ajanjaksoa. Sen jälkeen ilmapallolentis jää pois, ja 2 vs 2 paripeli tulee sen tilalle. Osallistujien ikä - ja taitotaso huomioiden voidaan myös kopinkeräys jättää pois, jos 2 vs 2 pelille tarvitaan lisää verkkotilaa. Toisessa esimerkissä saliin rakennetaan samanaikaisesti kaikki toimintapisteet, niin temppurata kuin kaikki pelipisteetkin.

Tässä vaihtoehdossa tapahtumaa ei ole pakko jakaa tarkkoihin aikaikkunoihin, varsinkin jos osallistujia on vähän. Tällöin lapset saavat aika vapaasti vaihdella pelipisteiltä toiselle, mutta jos osallistujia on paljon, on järkevämpää jakaa käytettävä saliaika 15-20 min aikaikkunoihin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Markkinointi

Lentopalloliitto on tuottanut runsaasti materiaalia Touhulentis-tapahtumien markkinointia ja tiedottamistavarten. Lentopalloliitto tiedottaa Touhulentis-tapahtumista valtakunnallisesti omissa kanavissaan, mutta paikallinen vastuu Touhulentis-tapahtuman markkinoinnista ja tiedottamisesta on järjestelyoikeudet saaneella seuralla. Kaikki markkinointimateriaali on sähköisessä muodossa, ja ne pääsee lataamaan

Touhulentiksen nettisivuilta osoitteesta www.touhulentis.fi

Materiaalit seura saa käyttöönsä, kun aluepäällikkö on antanut järjestelyoikeudet. 

Touhulentis-tapahtumilla halutaan tarjota mielekästä taito-, pallottelu-, ja peliharjoittelua oman seuran aloitteleville junioreille, mutta tapahtumilla halutaan saavuttaa myös uusia lentopallosta ja palloilusta kiinnostuneita lapsia perheineen. Siksi tapahtumaa kannattaa markkinoida omalla paikkakunnalla muutenkin laajemmin kuin seuran sisäisissä viestintäkanavissa. Myös lähialueen lentopalloseuroille kannattaa kertoa omasta tapahtumasta. Touhulentis-konsepti on suunniteltu alle 8-vuotiaille lapsille. Se soveltuu myös ihan pienille taaperoille. Jokaiselle osallistujalle tulee hankkia vakuutuksen sisältävä Touhulentis-passi. Lisäksi aivan pienimpien osallistujien kohdalla kannattaa tiedottaa, että vanhemmat ovat vastuussa lastensa turvallisuudesta koko tapahtuman ajan.